Agrociagnik – wszystko o ciagnikach i traktorach rolniczych

Zasada działania hamulców w ciągniku rolniczym

Hamulce to integralny element każdego pojazdu: każdego ciągnika, koparki, kombajnu czy samochodu. To ich sprawność decyduje o bezpieczeństwie, które jest najważniejsze podczas każdej pracy, zgodnie z przepisami. Bez sprawnego układu hamulcowego pojazdy nie mogą, pod żadnym pozorem, być użytkowane w ruchu publicznym, stwarzając tym samym zagrożenie innym użytkownikom ruchu. Przyjrzyjmy się, jak działa układ hamulców w ciągnikach rolniczych.


W ciągnikach rolniczych układy hamulcowe występują głównie na tylnych osiach, zawierających duże koła napędowe.

Typy hamulców w ciągnikach rolniczych

Najpopularniejszymi typami hamulców w ciągnikach rolniczych są hamulce bębnowe. Przy czym wyróżnia się dwojako bezpośrednie metody działania hamulców. Wyróżnia się również trzy sposoby napędu układu hamulcowego – pneumatyczny, czyli powietrzny, oraz hydrauliczny, a także popularny w ciągnikach, starszego typu, mechaniczne. Spotykane są również mieszane układy hamulcowe łączące napędy hydrauliczne i pneumatyczne.

Wyróżniamy dwa elementy tworzące opór na bębnie hamulcowym, powodując zwalnianie prędkości obrotowej półosi napędowej. Pierwszym z nich jest taśma, pas hamulcowy, otaczający bęben hamulcowy, powodujący tarcie zewnętrznej części bębna. Służy do hamulca ręcznego. Drugim jest natomiast para szczęk, znajdująca się wewnątrz bębna hamulcowego, rozpierając powoduje tarcie wewnętrznej części bębna i wykorzystywana jest do hamowania ciągnikiem podczas jazdy.

Działanie hamulców w ciągniku rolniczym

Hamulce z taśmą hamulcową działają przez zaciągnięcie hamulca ręcznego, uruchamiającego poprzez dźwignie i cięgła zacisk taśmy na zewnętrznej części bębna. Dźwignia hamulcowa tuż przy bębnie naciąga taśmę, niwelując luz między nią a bębnem. Skuteczność działania hamulca ręcznego można regulować odpowiednią śrubą regulacyjną. Bezpośrednim elementem, który styka się z bębnem jest okładzina cierna, o dużym współczynniku tarcia.

Hamulce szczękowe, używane podczas jazdy ciągnika rolniczego działają przez oddziaływanie nogi traktorzysty wciskającego pedał hamulca. Wciśnięcie pedału powoduje odchylenie jego położenia i pociągnięcie za sobą cięgła, dochodzącego do wałka hamulcowego. Wałek ten porusza krzywkę, która powoduje rozepchanie szczęk hamulcowych i zniwelowanie istniejącego luzu między nimi a wewnętrzną częścią bębna hamulcowego. Szczęki te pokryte są okładziną cierną, zwiększającą tarcie między nimi a bębnem. Dzięki temu wzrasta siła tarcia i prędkość obrotowa półosi maleje.

Related posts: