Agrociagnik – wszystko o ciagnikach i traktorach rolniczych

Jak przygotować ciągnik do pracy z pługiem?

1202617_tracktor-150x150Prace w gospodarstwie rolnym i polu podzielić można zasadniczo ze względu na rodzaj wykonywanych prac, jak i ich obciążenie. Przyjrzyjmy się kryterium obciążenia, bowiem ono użyteczne jest w przypadku polowych prac z wykorzystaniem ciągnika rolniczego. Obciążenia te, podzielić możemy na lekkie, jak na przykład prace pielęgnacyjne np. nawożenie lub ciężkie, uprawowe jak na przykład orka. Orka jest jedną z prac podstawowych ciężkich dla ciągnika. Przyjrzyjmy się jej dokładniej.


 

Do prac podstawowych zaliczać się mogą prace uprawowe, jak i transportowe. Do tychże prac, na przykład orki lub wywozu buraków cukrowych z podmokłego, miękkiego pola, ciągnik musi mieć minimalny poślizg kół przy możliwie największej sile uciągu silnika. Ciągnik bowiem nie może się zakopać w ziemi, a ślizgające się po ziemi koła często są skutkiem zakopywania się naszego traktora w ziemi. Jak zatem przygotować ciągnik do prac podstawowych, by uniknąć przykrych niespodzianek?

Możemy zadziałać w tym wypadku na dwa sposoby. Bardziej kosztowny sposób, to dokupienie bądź dorobienie bliźniaczych kół tylnych. Drugi, ekonomiczny, to manipulacja ciśnieniem powietrza w oponach tylnej osi. Należy zmniejszyć do wartości minimalnej ciśnienie w tylnych kołach, a wartość tą znaleźć można w instrukcji obsługi danego modelu ciągnika. Uzyskamy dzięki temu większą powierzchnię styku opony z gruntem. Dodatkowo, pamiętać musimy o proporcji nacisku na ziemię, pomiędzy tylną a przednią osią. Nie chcemy bowiem postawić ciągnika pionowo na tylnych kołach ;) Zatem dociążyć musimy przód ciągnika dodając komplet obciążników. W niektórych ciągnikach, np. Ursus C-330, dociążyć można maszynę przy pomocy hydrauliki, dostosowując w prosty sposób obciążenie do rodzaju maszyny rolniczej, z którą ciągnik pracuje. Warto dbać o układ hydrauliczny zakupując najlepsze części do c330.

Także pamiętać musimy o ograniczeniu ruchu maszyny, z którą pracujemy w układzie poziomym. Nie chcemy stracić całego układu zawieszenia ciągnika :) . Do ograniczenia tego ruchu wykorzystać możemy na przykład łańcuchy jako stabilizatory ruchu płaszczyzny poziomej pługa.

 

Related posts: